بهشت گمشده
 زیبایی های منطقه سه هزار

بهشت گمشده
علیرضا منصور کیائی
بنام خدا بازدید کننده ی محترم با سلام و احترام هدف از ایجاد این وبلاگ ایجاد شرایط لازم و مناسب جهت تبادل تجربیات و آموخته هایمان وهمچنین معرفی بیشتر منطقه زیبای سه هزاراست با نظرات خوبتان مارایاری کنید

Mansoorkia49@gmail.com

» هفته چهارم مهر 1393
» هفته اوّل اسفند 1391
» هفته چهارم بهمن 1391
» هفته سوم بهمن 1391
» هفته چهارم دی 1391
» هفته سوم دی 1391
» پاییزروستای مران
» ازجان این طبیعت چه می خواهیم؟
» عکس
» زیبایی
» عکس سه هزار - مران
» عکس سه هزار - مران
» عکس
» داستان
» عطش
» دعا
 

پاییزروستای مران چهارشنبه سی ام مهر 1393
 


 

 
 
 

ازجان این طبیعت چه می خواهیم؟ چهارشنبه سی ام مهر 1393
 

بادست خودمان تیشه به ریشه ی طبیعت میزنیم وبامردم  دشمنی می کنیم.سه هزارمنطقه ای زیباکه متاسفانه مدتیست که مورد هجوم بهره برداران طبیعت قرارگرفته وهر کسی به طریقی مجوزشرکتی را گرفته وبدون توجه به ساکنان اصلی آن که مردمی خودکفا وتولید کننده هستندکه سالهای سخت زندگیشان یعنی زمانیکه به دلیل نداشتن جاده دوروز پیاده تارسیدن به جاده میپیمودندوبه دلیل سرمای شدیدزمستان این منطقه چندین نفر جان خودشان رادادندکه دربین آنهامادران باردار بافرزندبه دنیا نیامده نیزبودند.سوال مردم این روستاها ازاین به ظاهر کارآفرینان این است زمانیکه مردم این منطقه برای متر ،متر این جاده خاکی پیگیر بودند شما کجا بودید که حالابعد از آماده شدن این جاده نچندان عریض هجوم آورده وبا ماشینهای سنگین خود آسایش ساکنان اصلی آن را ازبین برده وخساراتی جبران ناپذیر نیز به طبیعت زده اید.جای سوال دارد جائیکه درخت ودرختچه دارد ،زیستگاه پرندگان وکل وبز وحیوانات دیگر است چگونه وتوسط چه کسانی به این افراد واگذار می شود وبه چه قیمتی وچه کسی پاسخگوی مردم است؟


 

 
 
 

عکس جمعه چهارم اسفند 1391
 

 

 


 

 
 
 

زیبایی دوشنبه سی ام بهمن 1391
 

روستای مران


 

 
 
 

عکس سه هزار - مران دوشنبه سی ام بهمن 1391
 

بهار


 

 
 
 

عکس سه هزار - مران دوشنبه سی ام بهمن 1391
 

بهارییلاق


 

 
 
 

عکس دوشنبه سی ام بهمن 1391
 

عکس اردو


 

 
 
 

داستان یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391
 

چنگیزخان


 

 
 
 

عطش یکشنبه بیست و دوم بهمن 1391
 

شعردرباره امام حسین


 

 
 
 

دعا جمعه بیستم بهمن 1391
 

هشت بهشت


 

 
 
  RSS 2.0  

Weblog Themes By Blog Skin
 

اسلایدر

دانلود فیلم

خرید شارژ